ביטוח תאונות אישיות

הינו ביטוח שמעניק פיצוי, במקרה של פגיעה פיזית שמתרחשת מתאונה שעלולה לגרום למוות, נכות רפואית צמיתה, אבדן כושר עבודה, כוויות, אשפוז, סיעוד, שברים ועוד.