אובדן כושר עבודה

מתאים גם לשכירים וגם לעצמאים, עד הפנסיה. נועד לפצות את המבוטח שאיבד את כושרו לעבוד, עקב תאונה או מחלה. הביטוח מעניק תשלום חודשי של עד 75% מהשכר החודשי.