קרן השתלמות

קרן השתלמות  היא החיסכון היחיד הכולל הטבות מס על צבירה ורווחים, עבור שכירים, המעסיק מפקיד כסף לחיסכון. ניתן לחלק את ההפקדות והצבירה בין המסלולים השונים באותה קרן השתלמות. היא נועדה לאפשר למעסיק מימון השתלמויות לעובד וכמו כן חיסכון מאוד אטרקטיבי לעובד. העובד מפקיד עד 2.5% ממשכורתו, והמעסיק עד 7.5%. כמו כן, המדינה מעניקה הטבות מס לחוסכים, עד לתקרה הקבועה בחוק.