ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות יעזור לך להתמודד עם ההוצאות על ידי מענק כספי חד פעמי, בעת גילוי מחלה קשה. הרשימה המלאה בתנאי הביטוח