ביטוח מנהלים

מקנה למבוטח חיסכון פנסיוני לטווח ארוך שמטרתו לצבור כספים לתקופת הפרישה. הביטוח מותאם אישית לצרכי המבוטח, הביטוח כולל גם כיסוי למקרה של פטירה חלילה (ריסק) ו/או אובדן כושר עבודה.