ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא בעת רכישת בית, לרכוש ביטוח חיים עבורך בגובה המשכנתא/ גובה ההלוואה, זה מאפשר לבנק הבטחה של החזר יתרת ההלוואה במקרה של מוות של אחד מלוקחי ההלוואה.