ביטוח בריאות

ביטוח בריאות פרטי הוא ביטוח הבא לכסות, לתת לנו מענה למצב בריאותי שאינו שיגרתי, ניתוחים, השתלות, סל תרופות או טיפול מיוחד שאינם כלולים בסל הבריאות הממשלתי.